1. entalpi

  entalpi, termodynamiskt begrepp med beteckningen H, definierat som H = U + pV, där U betecknar systemets inre energi, p trycket och V volymen.
 2. ental

  ental, grammatisk term som ibland används i stället för singular(is).
 3. ental

  e`ntal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: en--tal-et
  Svensk ordbok
 4. shakti

  shakti , śakti, inom indiskt, främst hinduiskt, tänkande ett feminint ord för kraft eller makt dels i abstrakt mening, dels som ett personligt väsen (både i ental som en enda unik Kraft och i flertal).
 5. entalpi

  entalpi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: en-talp-in
  Svensk ordbok
 6. räkneord

  räkneord, ord som används för att beteckna antal föremål, t.ex. ett/en, två, tre, fyra, fem, tio, elva, tolv, tretton (grundtal), eller för att tala om vilket i ordningen ett visst föremål är: det första, andra, tredje, fjärde, femte, tionde, elfte, tolfte, trettonde (ordningstal).
 7. utrum

  utrum, ett genus i svenska.
 8. decimalsystem

  decimalsystem, decimalt talsystem , talsystem med 10 som bas; vanligen avses sättet att skriva tal med tio siffror.
 9. modulus 10

  modulus 10 [mɔdɵlɵs], Luhnalgoritmen, algoritm för att upptäcka en felaktig siffra i en kod.
 10. numerus

  numerus, grammatisk kategori för antal.