1. numerus

  numerus, grammatisk kategori för antal.
 2. färgkod

  färgkod, kod för märkning av elektroniska komponenter med deras värde eller typ, så att märkningen kan läsas oberoende av komponentens orientering.
 3. bantuspråk

  bantuspråk är en grupp språk i Afrika söder om Sahara.
 4. Västergötland

  Västergötland, landskap i Götaland.

 5. singularis

  singularis, en böjningsform som anger ental i motsättning till en böjningsform som anger flertal ( båt, jämför båt-ar; en grön växt, jämför grön-a växter; engelska he knows, jämför they know).
 6. Henrik Bjelke

  Bjelke, Henrik, 1937–92, dansk författare.
 7. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 8. singular

  2singular [siŋ`g-] subst. ~en ~er ORDLED: singul-ar-en
  Svensk ordbok
 9. mått

  mått, allmänt begrepp använt i samband med mätning av (främst fysikaliska) storheter.
 10. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.