1. mesoarkeikum

  mesoarkeikum, geologisk era, ca 3 240–2 780 år före nutid, som utgör näst yngsta delen av eonen arkeikum.
 2. eoarkeikum

  eoarkeikum, geologisk era, ca 4 030–3 490 år före nutid, som utgör äldsta delen av eonen arkeikum.
 3. neoarkeikum

  neoarkeikum, geologisk era, ca 2 780–2 430 år före nutid, som utgör yngsta delen av den arkeiska eonen.
 4. neoproterozoikum

  neoproterozoikum, geologisk era, ca 1 000–542 miljoner år före nutid, som utgör yngsta delen av den proterozoiska eonen. Även namn på den lagerföljd (eratem) som då bildades.
 5. eoproterozoikum

  eoproterozoikum, geologisk era, ca 2 430–2 060 år för nutid, som utgör äldsta delen av eonen proterozoikum.
 6. mesoproterozoikum

  mesoproterozoikum, geologisk era, ca 1 600–1 000 år före nutid, som utgör näst yngsta delen av eonen proterozoikum. Även namn på den lagerföljd (eratem) som då bildades.
 7. arkeikum

  arkeikum, den mellersta delen (eonen) av den prekambriska tiden, från ca 4 030 miljoner år sedan fram till för 2 430 miljoner år sedan.
 8. fanerozoikum

  fanerozoikum, yngsta delen (eonen) i jordens utvecklingshistoria, den vi själva är en del av och som började med den kambriska perioden för 542 miljoner år sedan.
 9. borborianer

  borborianer, borboriter , smädenamn på en gnostisk sekt under fornkyrklig tid, sannolikt en förvrängning av namnet på dyrkarna av Barbelo, den högsta kvinnliga eonen i borborianernas system (samtidigt anknytande till grekiska borboros ’smuts’).
 10. mesozoikum

  mesozoikum, geologisk era, ca 251–66 miljoner år före nutid, som utgör mellersta delen av eonen fanerozoikum.