1. Bythos

  Bythos, urprincipen i den valentinianska gnosticismen (se Valentinos).
 2. geokronologi

  geokronologi, datering och bestämning av tidsföljd av händelser i jordens historia.
 3. Valentinos

  Valentinos, Valentinus, kristen gnostiker från Alexandria, verksam i Rom 138–165, död på Cypern.
 4. epok

  epok, avgörande tidpunkt, vändpunkt; utgångspunkt för tideräkning, geologisk tidsenhet närmast under period och närmast över ålder.
 5. kronostratigrafi

  kronostratigrafi, indelning av berg- och jordartslager i namngivna enheter ( kronostratigrafiska enheter), motsvarande geologiska tidsintervall (geokronologiska enheter) i syfte att utgöra en bas för tidskorrelation och ett referenssystem för att inrangera händelser i den geologiska historien.
 6. sethiansk gnosis

  sethiansk gnosis, en ålderdomlig form av gnosticism som har sin bakgrund i sekteristisk judendom och platonsk filosofi under första århundradet e.Kr.
 7. ålder

  ålder, geologisk tidsenhet, kortare än epok och längre än kron.
 8. Greg Bear

  Bear, Gregory ( Greg), född 1951, amerikansk science fiction-författare.
 9. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 10. gnosticism

  gnosticism, en religiös dualistisk rörelse för vilken gnosis är en nödvändig förutsättning för frälsning.