1. polio

  polio är en virussjukdom som förr ofta kallades barnförlamning.
 2. klamydiapneumoni

  klamydiapneumoni, lunginflammation hos människa orsakad av bakterien Chlamydophila pneumoniae (tidigare Chlamydia pneumoniae).
 3. echovirus

  echovirus, grupp enterovirus i familjen picornavirus.
 4. epidemisk sjukdom

  epidemisk sjukdom, äldre benämning på infektionssjukdom som regelmässigt uppträder i form av epidemi eller pandemi eller som ibland kan göra det.
 5. endemi

  endemi, sjukdom som förekommer hos en begränsad grupp av människor eller i ett definierat geografiskt område.
 6. svininfluensa

  svininfluensa, i allmänt språkbruk namn på den influensa som med början i april 2009 spreds som en epidemi hos människa från Mexico till Nordamerika och därefter vidare till samtliga världsdelar, så att en pandemi förelåg.
 7. skrivkramp

  skrivkramp, mogigrafi, grafospasm, en form av dystoni, begränsad till handen och ibland underarmen, med förhöjd muskelspänning, ofrivillig böjning, vridning eller sträckning av handen och fingrarna vid försök att skriva.
 8. mykoplasmapneumoni

  mykoplasmapneumoni, lunginflammation orsakad av bakteriearten Mycoplasma pneumoniae.
 9. Fort-de-France

  Fort-de-France, till 1802 Fort-Royal, huvudort i det franska översjöiska departementet Martinique i Västindien.

 10. Mexico City

  Mexico City Ciudad de México, México D.F., huvudstad i Mexico.