1. chikungunya

  chikungunya, chikfeber, virusinfektion hos människa orsakad av ett alfavirus som överförs av myggor i släktet Aedes, främst asiatisk tigermygga ( Aedes albopictus) och gula febern-mygga ( Aedes aegypti)
 2. digerdöden

  digerdöden, det svenska namnet på den pandemi som gick över Eurasien och norra Afrika i mitten av 1300-talet.
 3. huasteker

  huasteker, huastec, huaxtec, mayatalande indianfolk i delstaterna San Luis Potosí och norra Veracruz, Mexico.
 4. klädlus

  klädlus, klädeslus, Pediculus humanus, syn. P. corporis, art i insektsgruppen löss.
 5. hjärnhinneinflammation

  hjärnhinneinflammation, meningit, sammanfattande namn på inflammationer i hjärnhinnorna.
 6. folksjukdomar

  folksjukdomar är sjukdomar som minst en procent av befolkningen har.
 7. ergotism

  ergotism, mjöldrygeförgiftning, är känd redan från en assyrisk inskription (600 f.Kr.).
 8. nipahvirus

  nipahvirus, virus i familjen paramyxovirus.
 9. distriktssköterska

  distriktssköterska, legitimerad sjuksköterska med minst ett års specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård, vilken ger behörighet för arbete inom primärvård och elevhälsa.
 10. Känsö karantäninrättning

  Känsö karantäninrättning, anläggning på Känsö, en av de yttre öarna i Göteborgs södra skärgård, öppnad 1771.