1. Colombia

  Colombia, stat i nordvästra Sydamerika.

 2. epidemiologi

  epidemiologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: epi-demio-log-in
  Svensk ordbok
 3. urin

  urin, hos djur utsöndringsprodukten från vissa exkretionsorgan, t.ex. njurar och malpighiska rör.
 4. loplik

  loplik centralasiatiskt turkfolk i Tarimbäckenet, södra Xinjiang, Kina.

 5. biologisk krigföring

  biologisk krigföring, B-krigföring , innebär att biologiska stridsmedel, främst sjukdomsalstrande mikroorganismer, bakterier, virus och svampar, avsiktligt sprids för att vålla skada och sjukdom bland människor, djur eller växter.
 6. kryptosporidios

  kryptosporidios, infektion med protozoer i coccidiesläktet Cryptosporidium hos människa och djur.
 7. massvaccination

  massvaccination, massvaccinering, massimmunisering, vaccinationsprogram där det enligt beslut av hälsovårdsmyndighet eftersträvas att hela befolkningen inom ett visst geografiskt område blir vaccinerad mot en viss sjukdom.
 8. judisk medicin

  judisk medicin, den läkekonst som regleras av Tora och Talmud.
 9. West Nile-virus

  West Nile-virus, virus som kan ge encefalit (hjärninflammation) hos människa och som förs till gruppen flavivirus, som även omfattar andra encefalitvirus, bl.a. det i Sverige förekommande virus som ger TBE.
 10. hausa

  hausa, ett folk i norra Nigeria, södra Niger och Tchad; deras antal uppgår till över 25 miljoner.