1. belägringsvapen

  belägringsvapen, äldre benämning på vapen som användes vid belägringar.
 2. fisksjukdomar

  fisksjukdomar, sjukdomar hos viltlevande och odlade fiskar; för sjukdomar hos akvariefisk, se akvarium.
 3. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 4. svavel

  svavel, icke-metalliskt grundämne som tillhör syregruppen (kalkogenerna), periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken S.
 5. Marseille

  Marseille, huvudstad i departementet Bouches-du-Rhône och regionen Provence–Alpes–Côte d’Azur, sydöstra Frankrike.

 6. konspirationsteori

  konspirationsteori, icke styrkt föreställning eller teori som söker förklara en viktig historisk, politisk eller social händelse med en bakomliggande hemlig komplott av ett antal makthavare.

 7. pest

  pest, infektionssjukdom som orsakas av bakterien Yersinia pestis.
 8. Jonas Gardell

  Gardell, Jonas, född 2 november 1963, författare och scenartist, son till Bertil Gardell.
 9. begravning

  begravning, i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt omhänderta en avliden samt de därmed förknippade riterna.
 10. säkerhetspolitik

  säkerhetspolitik, sammanfattande benämning på de åtgärder ett lands regering vidtar mot yttre hot.