1. Vilhelm Ekelund

  Ekelund, Vilhelm, född 14 oktober 1880, död 3 september 1949, författare.

 2. gränssituation

  gränssituation, som filosofisk term ett tillspetsat läge, där människan påtagligt erfar tillvarons begränsningar.
 3. Teiresias

  Teiresias (grekiska Teiresias, latin Tiresias), i grekisk myt en blind siare från Thebe, nyckelfigur i Sofokles ”Kung Oidipus” och även förekommande i bl.a. ”Odysséen” och Euripides ”Backanterna”.
 4. krestomati

  krestomati, chrestomati, äldre benämning på bok som presenterar ett läroämne, en vetenskap, en författare etc. genom ett urval av belysande originaltexter.
 5. Greater Manchester

  Greater Manchester, storstadsområde kring Manchester i nordvästra England, Storbritannien; 2,7 miljoner invånare (2014).

 6. Gud

  Gud är inom religionen något som är bortom den ”vanliga” verkligheten och som man anser kan påverka livet på ett avgörande sätt.
 7. Nordirland

  Nordirland, delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); 13 575 km2, 1,8 miljoner invånare (2013).
 8. programvara

  programvara, mjukvara, engelska software, datorprogram eller programsystem.
 9. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 10. pröva på

  pröva på´ verb prövade prövat ORDLED: pröv-ar
  Svensk ordbok