1. gilla

  gill`a verb ~de ~t ORDLED: gill-ar SUBST.: gillande
  Svensk ordbok
 2. uppleva

  upp`leva verb upplevde, upplevt el. ~t, pres. upplever ORDLED: upp--lev-er SUBST.: upplevande; upplevelse
  Svensk ordbok
 3. känna

  2känn`a verb kände känt, pres. känner ORDLED: känn-er SUBST.: kännande (till 1,2 och 6); känsla (till 1)
  Svensk ordbok
 4. finna

  finn`a verb fann funnit funnen funna, pres. finner ORDLED: finn-er SUBST.: finnande (till 1); fynd (till 1)
  Svensk ordbok
 5. skam

  skam´ subst. ~men ORDLED: skamm-en
  Svensk ordbok
 6. gräns

  gräns subst. ~en ~er ORDLED: gräns-en
  Svensk ordbok
 7. veta

  ve`ta verb visste vetat, pres. vet ORDLED: vet-at SUBST.: vetande; vetskap
  Svensk ordbok
 8. se

  se verb såg sett, pres. ser SUBST.: seende
  Svensk ordbok
 9. 1få verb fick fått, pres. får
  Svensk ordbok