1. Ett eget rum

  Ett eget rum, A Room of One’s Own, feministisk essä av den brittiska författaren Virginia Woolf, publicerad 1929.

 2. Paul Ricœur

  Ricœur, Paul, född 27 februari 1913, död 20 maj 2005, fransk filosof, professor i Strasbourg 1948–56, i Paris 1956–78 (Sorbonne 1956–64, Nanterre 1964–78) och i Chicago 1965–92.
 3. Don Juan

  Don Juan, ursprungligen en spansk sagofigur, känd som den evige kvinnoförföraren.
 4. Georg Brandes

  Brandes, Georg, egentligen Georg Morris Cohen Brandes, född 4 februari 1842, död 19 februari 1927, dansk litteraturhistoriker och kritiker; bror till Edvard Brandes.
 5. prosadikt

  prosadikt, en skönlitterär text som är typografiskt arrangerad som ett stycke prosa men har flera drag gemensamma med den lyriska dikten.
 6. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 7. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 8. Frans G. Bengtsson

  Bengtsson, Frans Gunnar, född 4 oktober 1894, död 19 december 1954, författare.
 9. William Hazlitt

  Hazlitt, William, född 10 april 1778, död 18 september 1830, brittisk författare.
 10. kulturjournalistik

  kulturjournalistik, benämning på ett brett spektrum av journalistiska genrer, från den litterära essän och recensionen till intervjun och nyhetsreportaget, som har ämnet kultur, i vid mening, gemensamt och skiljer sig från annan journalistik genom att skribenten/reportern tillåts vara subjektiv och inte representera någon annan än sig själv och sin egen sakkunskap.