1. esteticera

  esteticera se estetisera
  Svensk ordbok
 2. esteticism

  esteticis´m subst. ~en ORDLED: est-et-ic-ism-en
  Svensk ordbok
 3. estetisera

  estetise´ra äv. estetice´ra verb ~de ~t ORDLED: est-et-is-er-ar, est-et-ic-er-ar SUBST.: estetiserande, esteticerande
  Svensk ordbok
 4. estetik

  esteti´k subst. ~en ORDLED: est-et-ik-en
  Svensk ordbok
 5. estetisk

  este´tisk adj. ~t ORDLED: est-et-isk
  Svensk ordbok
 6. Charles Baudelaire

  Baudelaire, Charles, född 9 april 1821, död 31 augusti 1867, fransk författare och kritiker.
 7. komparativ estetik

  komparativ estetik, det jämförande studiet av likheter och skillnader mellan olika estetiska yttringar, bakomliggande värden och bedömningar av konst och andra visuella verk (oavsett om de uppfattas som eller gör anspråk på att vara konst).
 8. Oscar Wilde

  Wilde, Oscar, född 16 oktober 1854, död 30 november 1900, brittisk (irländsk) författare.
 9. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 10. Jan Myrdal

  Myrdal, Jan, född 19 juli 1927, författare; son till Alva Myrdal och Gunnar Myrdal, bror till Sissela Bok och Kaj Fölster.