1. modersmålsundervisning

  modersmålsundervisning, tidigare benämnt hemspråksundervisning, skolundervisning i invandrar- och minoritetselevers modersmål.
 2. Narva

  Narva, stad i nordöstra Estland, vid gränsen till Ryska federationen; 57 100 invånare (2017).

 3. Baltiska republikerna

  Baltiska republikerna, benämning på Estland, Lettland och Litauen.
 4. Lepo Sumera

  Sumera, Lepo, 1950–2000, estnisk tonsättare.
 5. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 6. östersjöfinska språk

  östersjöfinska språk, en grupp inom de finsk-ugriska språken av sinsemellan tämligen närbesläktade språk som talas runt Finska viken och Rigabukten.
 7. Ösel

  Ösel, estniska Saaremaa, ö i Estland, norr om Rigabukten, Östersjöns i storleksordning andra ö (efter Gotland); 2 710 km 2, ca 39 000 invånare (2009).
 8. Ilon Wikland

  Wikland, Ilon, född Pääbo 1930, konstnär av estnisk härkomst, sedan 1944 bosatt i Sverige.
 9. Dagö

  Dagö, estniska Hiiumaa, ryska Chiuma, ö i Östersjön, tillhörande Estland, belägen vid den estniska västkusten, norr om den större grannön Ösel; 965 km 2.
 10. Gene Sharp

  Sharp, Gene, 1928–2018, amerikansk statsvetare.