1. Narva

  Narva, estniska Narvajõgi, ryska Narova, flod i Estland och Ryska federationen; 77 km lång från Peipussjön till mynningen i Finska viken.
 2. Eri Klas

  Klas, Eri, 1939–2016, estnisk dirigent.

 3. Neeme Järvi

  Järvi [jærvi], Neeme, född 1937, estnisk dirigent.

 4. runometer

  runometer, fyrfotat trokeiskt versmått.
 5. runosång

  runosång, finska runonlaulo, sättet att framföra finska, estniska och andra närbesläktade folks folkdikter på runometer.
 6. Ormsö

  Ormsö, estniska Vormsi, ö utanför Estlands nordvästra kust; 93 km 2, 240 invånare (2009).
 7. Silja Line

  Silja Line, Silja Oyj Abp, Helsingfors, börsnoterat rederiföretag som fram till 2006 bedrev passagerar- och bilfärjetrafik mellan finländska hamnar och hamnar i bland annat Sverige och Estland.
 8. ester

  ester, finsk-ugriskt folk i norra Baltikum, huvudbefolkningen i Estland (930 000, 2009), som jämte minoriteter av utflyttade ester i andra länder, däribland Ryska federationen (26 600), Sverige (26 000), USA (25 000), Canada (22 000), Finland (20 000), Australien (6 300), Storbritannien (4 500) och Ukraina (4 300), talar estniska.
 9. invandrartidskrift

  invandrartidskrift, publikation för eller av invandrare och språkliga minoriteter.

 10. Sofi Oksanen

  Oksanen, Sofi, född 1977, finsk författare.