1. etagevåning

  etagevåning, bostadslägenhet i mer än ett våningsplan där våningarna har förbindelse med varandra inom lägenheten.
 2. Eta Aquariderna

  Eta Aquariderna, meteorskur som uppträder i början av maj.
 3. terrorism

  terrorism är våldsdåd som görs för att uppnå politiska mål.

 4. etanal

  etanal, rationellt namn på den kemiska föreningen acetaldehyd.
 5. etableringslots

  etableringslots, fristående aktör som på uppdrag av Arbetsförmedlingen ska stödja nyanlända invandrare att hitta ett arbete.
 6. etanolaminer

  etanolaminer, gemensam benämning på de tre hydroxisubstituerade aminer som bildas vid reaktion mellan etenoxid och koncentrerad ammoniak: monoetanolamin, HOCH 2CH 2NH 2, dietanolamin, (HOCH 2CH 2) 2NH, samt trietanolamin, (HOCH 2CH 2) 3N.
 7. Etana

  Etana, legendarisk sumerisk kung i staden Kish, tillhörande den s.k. första dynastin efter syndafloden.
 8. etapp

  etapp, i äldre militär terminologi dels förbindelserna, etapplinjerna, mellan hemorten och krigsskådeplatsen, dels de underhållsanstalter och förband, etappförband, vilkas verksamhet främst bestod av transporter av förnödenheter till fronten, etappförmedling.
 9. etambutol

  etambutol, läkemedel mot tuberkulos.
 10. etapphärdning

  etapphärdning, metod för kylning av stål och samtidig minimering av icke önskad formförändring.