1. etappväsen

  etapp`väsen subst. ~det ORDLED: etapp--väs-end-et
  Svensk ordbok
 2. etappvis

  etapp`vis adv. ORDLED: etapp-vis
  Svensk ordbok
 3. etapp

  etapp´ subst. ~en ~er ORDLED: etapp-en
  Svensk ordbok
 4. etanol

  etanol [-å´l] subst. ~en ORDLED: et-an-ol-en
  Svensk ordbok
 5. etablerad

  etable´rad adj. etablerat ORDLED: e-tabl-er-ad
  Svensk ordbok
 6. etapplinje

  etapp`linje subst. ~n ~r ORDLED: etapp--linj-en
  Svensk ordbok
 7. etapplopp

  etapp`lopp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: etapp--lopp-et
  Svensk ordbok
 8. etablissemang

  etablissemang äv. etablissement [-maŋ´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: e-tabl-isse-mang-et, e-tabl-isse-ment-et
  Svensk ordbok
 9. etablera

  etable´ra verb ~de ~t ORDLED: e-tabl-er-ar SUBST.: etablerande, etablering
  Svensk ordbok
 10. etagär

  etagär [-ʃä´r] subst. ~en ~er ORDLED: et-ag-är-en
  Svensk ordbok