1. förtroende

  förtro´ende subst. ~t ~n ORDLED: för-tro-end-et
  Svensk ordbok
 2. mästare

  mäs`tare subst. ~n äv. mästarn, plur. ~, best. plur. mästarna ORDLED: mäst-ar-en
  Svensk ordbok
 3. tema

  tema [te´- äv. te`-] subst. ~t, ~n äv. ~ta ORDLED: tem-at
  Svensk ordbok
 4. källare

  käll`are subst. ~n äv. källarn, plur. ~, best. plur. källarna ORDLED: käll-ar-en
  Svensk ordbok
 5. tradition

  tradition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: trad-it-ion-en
  Svensk ordbok