1. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.
 2. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 3. vetenskapsteori

  vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.
 4. nyreligiösa rörelser

  nyreligiösa rörelser, nya religiösa rörelser, nyandliga rörelser, rörelser och fenomen som växte fram under främst 1960- och 70-talen och framställde sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna.
 5. sedvanerätt

  sedvanerätt, oskriven rätt, sammanfattande benämning för sådana regler som grundas på sedvänja och som inte kommit till uttryck i skrivna regler men som ändå uppfattas som bindande för myndigheter och enskilda.
 6. frikyrka

  frikyrka, kristet trossamfund, baserat på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.
 7. resolution

  resolution, i internationella organisationer av medlemsstaterna eller (i icke-statliga organisationer) av medlemmarna antagen text som rekommenderar eller slår fast principer eller handlingsvägar.
 8. Berlinkonferensen

  Berlinkonferensen, Kongokonferensen, Västafrikakonferensen, konferens som hölls i Berlin 1884–85 på inbjudan av den tyske rikskanslern Otto von Bismarck i syfte att nå överenskommelser om handel och territoriella anspråk i Afrika.

 9. ortodox judendom

  ortodox judendom, riktningar som håller fast vid traditionell judisk lära (ortodoxi), i regel även levnadssätt (ortopraxi).
 10. Heaven’s Gate

  Heaven’s Gate, amerikansk domedagssekt som var övertygad om att ett utomjordiskt rymdskepp skulle föra medlemmarna till en högre existens.