1. jazz

  jazz, äldre stavning jass, term lanserad på 1910-talet som benämning på dans- och underhållningsmusik spelad av musiker från New Orleans.
 2. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 3. marxistisk litteraturforskning

  marxistisk litteraturforskning har som minsta gemensamma nämnare historiematerialismen, dialektiken och synen på samhället som en komplex enhet av olika samverkande delar.
 4. allelopati

  allelopati, vissa växters förmåga att avge ämnen som hindrar andra växters utveckling eller på annat sätt påverkar dessa negativt.
 5. idé- och lärdomshistoria

  idé- och lärdomshistoria, svenskt universitetsämne som behandlar vetenskapens och det lärda livets historia.
 6. Singapore

  Singapore, stat i sydöstra Asien.

 7. Fugger

  Fugger, sydtysk köpmannasläkt och bankirdynasti med dominerande inflytande på europeisk ekonomi och politik under 1400- och 1500-talen.
 8. glaskonst

  glaskonst, konstföremål av glas.
 9. prästeståndet

  prästeståndet, andliga ståndet, benämning dels på prästerskapet som särskild grupp i samhället, dels på ett av stånden i den svenska riksdagen fram till 1866.
 10. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.