1. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 2. nyetablering

  ny`etablering subst. ~en ~ar ORDLED: ny--e-tabl-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. affärsmässig

  affä`rsmässig adj. ~t ORDLED: af-färs-mäss-ig
  Svensk ordbok
 4. etablera

  etable´ra verb ~de ~t ORDLED: e-tabl-er-ar SUBST.: etablerande, etablering
  Svensk ordbok
 5. bestämma

  bestämm´a verb bestämde bestämt, pres. bestämmer ORDLED: be-stämm-er SUBST.: bestämmande, bestämning
  Svensk ordbok