1. massmedieideologi

  massmedieideologi, ideologi, ibland kallad teori, rörande förhållandet mellan massmedier och i första hand politiska institutioner.
 2. Johan III

  Johan III, född 20 december 1537, död 17 november 1592, svensk kung från 1568, son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.
 3. stormaktstiden

  stormaktstiden, i svensk historieskrivning gängse benämning på perioden från Gustav II Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718, då Sverige förvärvade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.

 4. primärvård

  primärvård, den del av hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver sjukhusens kompetens och resurser eller annan särskild kompetens.
 5. det moderna genombrottet

  det moderna genombrottet, periodbegrepp främst tillämpat inom nordisk litteraturhistoria för tiden 1870–1905.
 6. Unionsfördraget

  Unionsfördraget, även Maastrichtfördraget, egentligen Fördraget om europeisk union (engelska Treaty on European Union, TEU), undertecknades 1992 och trädde i kraft 1993.
 7. forskningsresor

  forskningsresor utförs väsentligen i syfte att systematiskt insamla kunskap.
 8. statsvetenskap

  statsvetenskap, en samhällsvetenskaplig universitetsdisciplin inriktad på studiet av politik, något som framgår klarare av utländska beteckningar på disciplinen, såsom political science (engelska), Politikwissenschaft (tyska) och science politique (franska).
 9. Vitruvius

  Vitruvius ( Marcus Vitruvius Pollio [osäkert]), romersk arkitekt och ingenjör verksam under decennierna f.Kr., författare till De architectura libri decem (”Tio böcker om arkitektur”), det enda helt bevarade arbetet från antiken om byggnadskonst.
 10. jazz

  jazz, äldre stavning jass, term lanserad på 1910-talet som benämning på dans- och underhållningsmusik spelad av musiker från New Orleans.