1. islamiskt bankväsen

  islamiskt bankväsen, de islamiska banker och finansinstitut som arbetar enligt tolkning av de islamiska finansiella principerna, framför allt dess förbud mot riba.
 2. idé- och lärdomshistoria

  idé- och lärdomshistoria, svenskt universitetsämne som behandlar vetenskapens och det lärda livets historia.
 3. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 4. kolonisation

  kolonisation, inom ekologin: ny- eller återinvandring och etablering av en växt- eller djurart i ett område.
 5. glaskonst

  glaskonst, konstföremål av glas.
 6. Singapore

  Singapore, stat i sydöstra Asien.

 7. björnkult

  björnkult, riter, ceremonier och trosföreställningar beträffande björnen som ”heligt” eller religiöst betydelsefullt djur.
 8. allelopati

  allelopati, vissa växters förmåga att avge ämnen som hindrar andra växters utveckling eller på annat sätt påverkar dessa negativt.
 9. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 10. medeltidsarkeologi

  medeltidsarkeologi, en specialgren av arkeologi med särskild inriktning på Europas medeltid.