1. alkyner

  alkyner är kolväten som innehåller minst en trippelbindning.

 2. Titan

  Titan, Saturnus VI, solsystemets näst största måne och den överlägset största av planeten Saturnus månar, upptäckt 1655 av Christiaan Huygens.
 3. homolog

  homolog, inom organisk kemi sägs ämnen som tillhör samma ämnesklass och vars molekylformler skiljer sig från varandra med CH 2 eller en heltalsmultipel därav bilda en homolog serie; de kallas inbördes homologer.
 4. etylenglykol

  etyleʹnglykoʹl, äldre namn på etan-1,2-diol, glykol.

 5. alifatisk förening

  alifaʹtisk förening, alifatmättad eller omättad kemisk organisk förening som innehåller öppna eller ringformiga strukturer men inte någon bensenring. 

 6. molekyl

  molekyl, atomer sammanbundna med kemiska bindningar till en självständig enhet som kan särskiljas i gas eller kondenserad fas, t.ex. vätemolekylen, H 2, och vattenmolekylen, H 2O.
 7. Etana

  Etana, legendarisk sumerisk kung i staden Kish, tillhörande den s.k. första dynastin efter syndafloden.
 8. DDD

  DDD, förkortning för engelska dichlorodiphenyldichloroethane, 1,1-diklor-2,2-bis-(4-klorfenyl)etan, insekticid, komponent i teknisk DDT.
 9. uretaner

  uretaner, karbamater, kemiska föreningar innehållande uretangruppen –NH–COO–.

 10. naturgas

  naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, blandning av huvudsakligen brännbara, icke-vulkaniska gaser, främst kolväten, som förekommer i jordskorpan.