1. Troll

  Troll, naturgas- och oljefält i Nordsjön, på norska kontinentalsockeln, ca 80 km nordväst om Bergen.
 2. etan

  eta´n subst. ~et ORDLED: et-an-et
  Svensk ordbok
 3. kryoelektronmikroskopi

  kryoelektronmikroskop, transmissionselektronmikroskop där provet studeras vid temperaturer under −100 °C.

 4. Tyra

  Tyra, tidigare Cora, naturgasfält i danska zonen av Nordsjön, ca 215 km väster om Esbjerg.
 5. rotationsbarriär

  rotationsbarriär, energibarriär som uppträder vid rotation kring en kemisk bindning.

 6. naturgas

  naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, blandning av huvudsakligen brännbara, icke-vulkaniska gaser, främst kolväten, som förekommer i jordskorpan.
 7. William Lipscomb

  Lipscomb, William Nunn, Jr, 1919–2011, amerikansk kemist, professor i fysikalisk kemi vid University of Minnesota 1954–59 och vid Harvard University från 1959.
 8. tholiner

  tholiner,, grupp fasta organiska föreningar vilka bildas vid bestrålning av enkla molekyler med energirika partiklar och UV-ljus.
 9. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.

 10. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.