1. kopplingsreaktion

  kopplingsreaktion, inom kemin reaktion mellan två radikaler (molekyler innehållande ett udda antal elektroner), t.ex. mellan två metylradikaler under bildning av etan: 2CH3·⇒H3C–CH3.

 2. våtgas

  våtgas, kolväten som är uppbyggda kring två eller fler kolatomer och som ingår i obehandlad naturgas.
 3. gas

  gas, ett av materiens tre vanliga aggregationstillstånd; för gas som energiteknisk term, se gasbränsle.
 4. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).
 5. uretan

  ureta´n subst. ~en ORDLED: ur-et-an-en
  Svensk ordbok
 6. etandiol

  eta`ndiol subst. ~en ORDLED: et-an--di-ol-en
  Svensk ordbok
 7. etanol

  etanol [-å´l] subst. ~en ORDLED: et-an-ol-en
  Svensk ordbok