1. eternell

  eternell, evighetsblomma, evighetsblomster, immortell, blommande växt som efter lämplig behandling behåller form och färg under lång tid och som används som prydnad i olika arrangemang.
 2. Eternit

  Eternit ®, handelsnamn på asbestcement.
 3. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 4. radio

  radio, transmission av signaler, vanligen genom etern, med hjälp av elektromagnetiska vågor, antingen från en sändare till många mottagare, rundradio, mellan två stationer med både sändare och mottagare, kommunikationsradio eller mobiltelefoni, eller från en plats med sändare till en annan med mottagare, radiolänk.
 5. vakuum

  vakuum, i den klassiska fysiken ett lufttomt rum eller en del av rymden utan närvaro av materia.
 6. eternit

  eterni´t subst. ~en ORDLED: etern-it-en
  Svensk ordbok
 7. eternell

  eternell´ subst. ~en ~er ORDLED: etern-ell-en
  Svensk ordbok
 8. digitalisering

  digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator.

 9. etermedier

  etermedier, sammanfattande benämning på radio och television.
 10. elementlära

  elementlära, föreställning i äldre filosofi att materien är sammansatt av vissa grundämnen, element.