1. elementlära

  elementlära, föreställning i äldre filosofi att materien är sammansatt av vissa grundämnen, element.
 2. Erebos

  Erebos, i grekisk mytologi det underjordiska mörkrets gud, son till Chaos.
 3. etermedier

  etermedier, sammanfattande benämning på radio och television.
 4. webbradio

  webbradio, internetradio, nätradio, distribution av radio via internet för direkt uppspelning i dator, mobiltelefon eller särskild radiomottagare med internetanslutning.

 5. Henri Poincaré

  Poincaré, Henri, född 29 april 1854, död 17 juli 1912, fransk matematiker, teoretisk fysiker och vetenskapsteoretiker som genom sina nyskapande insatser haft ett avgörande inflytande på 1900-talets matematik och matematiska fysik.
 6. Roma aeterna

  Roma aeterna, en sedan antiken förekommande benämning på Rom, vid sidan av urbs aeterna ’den eviga staden’.
 7. teleteknik

  teleteknik, samlande benämning på de tekniska ämnesområden som används i olika former av telekommunikationssystem.

 8. isomeri

  isomeri är fenomenet att olika kemiska föreningar kan ha samma molekylformel.

 9. Dagens dikt

  Dagens dikt, ett av de äldsta, ännu löpande programmen i svensk radio, lanserat 1937 av Pontus Bohman, som också i flera decennier svarade för urvalet ur svensk eller till svenska översatt lyrik.
 10. Ferdinando Camon

  Camon, Ferdinando, född 1935, italiensk författare och kritiker.