1. Sveriges Radio AB

  Sveriges Radio AB, SR, programföretag som sedan 1993 ansvarar för public service-radio i Sverige, organiserat som aktiebolag och ägt av en av staten bildad stiftelse.

 2. Arnolt Bronnen

  Bronnen, Arnolt, egentligen Arnold Bronner, 1895–1959, österrikisk författare.
 3. korpuskularteorin

  korpuskularteorin (av korpuskel), en av Newton 1698 uppställd teori enligt vilken ljuset består av från ljuskällan med stor hastighet utslungade korpuskler.
 4. frekvensmultiplex

  frekvensmultiplex, teknik, använd inom ett stort antal områden, för att över en fysisk ledning samtidigt överföra ett stort antal telefonsamtal och liknande.
 5. DME

  DME, dimetyleter, den enklaste etern och ett färglöst, gasformigt och förnyelsebart drivmedel.
 6. Michelson–Morleys experiment

  Michelson–Morleys experiment, ett för modern fysik grundläggande experiment avsett att påvisa existensen av en eter.
 7. brom

  brom, det enda vid rumstemperatur flytande icke-metalliska grundämnet.
 8. Moldavien

  Moldavien, stat i sydöstra Europa.

 9. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
 10. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.