1. Robert Silverberg

    Silverberg, Robert, född 15 januari 1935, amerikansk författare.
  2. USA

    USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

  3. ämne

    äm`ne subst. ~t ~n ORDLED: ämn-et
    Svensk ordbok