1. eternell

  eternell, evighetsblomma, evighetsblomster, immortell, blommande växt som efter lämplig behandling behåller form och färg under lång tid och som används som prydnad i olika arrangemang.
 2. Eternit

  Eternit ®, handelsnamn på asbestcement.
 3. radio

  radio, transmission av signaler, vanligen genom etern, med hjälp av elektromagnetiska vågor, antingen från en sändare till många mottagare, rundradio, mellan två stationer med både sändare och mottagare, kommunikationsradio eller mobiltelefoni, eller från en plats med sändare till en annan med mottagare, radiolänk.
 4. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 5. vakuum

  vakuum, i den klassiska fysiken ett lufttomt rum eller en del av rymden utan närvaro av materia.
 6. etermedier

  etermedier, sammanfattande benämning på radio och television.
 7. elementlära

  elementlära, föreställning i äldre filosofi att materien är sammansatt av vissa grundämnen, element.
 8. teleteknik

  teleteknik, samlande benämning på de tekniska ämnesområden som används i olika former av telekommunikationssystem.

 9. Erebos

  Erebos, i grekisk mytologi det underjordiska mörkrets gud, son till Chaos.
 10. eter

  eter, ett osynligt, elastiskt ämne som tidigare ansågs fylla världsrymden och alla tomrum i materian.