1. Sveriges Radio AB

  Sveriges Radio AB, SR, programföretag som sedan 1993 ansvarar för public service-radio i Sverige, organiserat som aktiebolag och ägt av en av staten bildad stiftelse.

 2. Arnolt Bronnen

  Bronnen, Arnolt, egentligen Arnold Bronner, 1895–1959, österrikisk författare.
 3. korpuskularteorin

  korpuskularteorin (av korpuskel), en av Newton 1698 uppställd teori enligt vilken ljuset består av från ljuskällan med stor hastighet utslungade korpuskler.
 4. webbradio

  webbradio, internetradio, nätradio, distribution av radio via internet för direkt uppspelning i dator, mobiltelefon eller särskild radiomottagare med internetanslutning.

 5. brom

  brom, det enda vid rumstemperatur flytande icke-metalliska grundämnet.
 6. Moldavien

  Moldavien, stat i sydöstra Europa.

 7. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 8. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).