1. eter

  eter, vardaglig benämning på dietyleter, (C 2H 5) 2O, en färglös vätska med karakteristisk lukt och låg kokpunkt, 34,5 °C. Den är brännbar och bildar explosiva blandningar med luft.
 2. eter

  eter, ett osynligt, elastiskt ämne som tidigare ansågs fylla världsrymden och alla tomrum i materian.
 3. eter

  eter, den finaste och förnämsta formen av materia enligt ett flertal riktningar inom grekisk och senare naturfilosofi.
 4. aceton

  aceton, 2-propanon, dimetylketon, CH 3COCH 3, en färglös, vattenlöslig, flyktig och mycket brandfarlig brännbar vätska med lukt som påminner om eter.
 5. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.
 6. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).
 7. eter

  eter, kemisk förening av typen R–O–R′ där R och R′ betecknar organiska grupper.

 8. bensin

  bensin, en lättflyktig, lättantändlig och lättflytande vätska bestående av olika kolväteblandningar och med en kokpunkt som kan variera mellan 30 och 190 °C.

 9. etyl

  etyl (av eter och grekiska hylē ’materia’), benämning på den organisk-kemiska gruppen C 2H 5.
 10. li

  li, princip, kinesiskt ord som ursprungligen tycks ha betytt ungefär ”ordna [fälten]”, ”reglera [odlingen]” och därigenom också ”[god eller naturlig] ordning”.