1. extrakt

  extrakt, material (ibland inklusive lösningsmedel) som utvunnits genom extraktion och som oftast koncentrerats genom en efterföljande fullständig eller partiell indunstning.
 2. libell

  libell, mätdon för bestämning av lutning och små vinklar.
 3. narkos

  narkos används vid större operationer för att patienten inte ska ha ont.
 4. palladium

  palladium, grundämne, ädelmetall i periodiska systemets grupp 10, kemiskt tecken Pd.
 5. flampunkt

  flampunkt kallas den lägsta temperatur som en vätska måste uppvärmas till innan den börjar brinna om den kommer i kontakt med eld.
 6. polyuretan

  polyuretan, polymer med uretangrupper i kedjemolekylerna, (–NH–CO–O–)n.

 7. tetrahydrofuran

  tetrahydrofuran, THF, cyklisk eter med användning som lösningsmedel inom syntestekniken.
 8. Crawford Long

  Long, Crawford, 1815–78, amerikansk landsortsläkare.
 9. tiocyansyra

  tiocyansyra, rodanvätesyra, HSCN, vid rumstemperatur en i vatten, alkohol och eter lättlöslig, färglös, instabil gas som vid kraftig avkylning fryser och polymeriseras till ett fast ämne.
 10. tiocyan

  tiocyan, tiocyanogen, äldre namn rodan eller dirodan, (SCN) 2, färglös, instabil vätska med fryspunkt −2 °C. Den är löslig i alkohol, eter, koldisulfid och koltetraklorid.