1. Michelson–Morleys experiment

  Michelson–Morleys experiment, ett för modern fysik grundläggande experiment avsett att påvisa existensen av en eter.
 2. chardonnetsilke

  chardonnetsilke, typ av konstfiber som började produceras för kommersiellt bruk i slutet av 1800-talet.
 3. kollodium

  kollodium, trögflytande lösning av cellulosadinitrat ( kollodiumbomull) i en blandning av alkohol och eter.
 4. litolys

  litolys (av lito- och grekiska lysis ’(upp)lösning’, av lyō ’lösa’, ’lösgöra’), litholys, inom medicinen term för upplösning av stenar.
 5. kollodiemetoden

  kollodiemetoden, våtkollodiemetoden, våtplåtsmetoden, fotografiskt förfarande introducerat av Frederick Scott Archer 1851.
 6. John Snow

  Snow, John, 1813–58, brittisk läkare, pionjär inom epidemiologi och anestesiologi.

 7. P Boysen-Jensen

  Boysen-Jensen, P eter, 1883–1959, dansk växtfysiolog, professor vid Köpenhamns universitet 1927–48.
 8. Friedrich Hoffmann

  Hoffmann, Friedrich, 1660–1742, tysk läkare och kemist, 1693 den förste professorn i medicin vid det nygrundade universitetet i Halle, 1709–12 livläkare hos Friedrich I i Berlin.
 9. kanadabalsam

  kanadabalsam, canadabalsam, balsamum canadense, ett flytande harts som erhålls ur i första hand balsamgran, i andra hand virginiagran, båda hemmahörande i sydöstra Canada och nordöstra USA.
 10. Zhang Zai

  Zhang Zai , 1020–77, kinesisk filosof, farbror och lärare till de berömda bröderna Cheng Hao och Cheng Yi.