1. alkemi

  alkemi, en på filosofisk spekulation, magi och mysticism grundad lära om materien, där tron på möjligheten att omvandla oädla metaller till guld och silver intar en framträdande plats.
 2. dimkammare

  dimkammare, anordning för detektion av joniserande partiklar.
 3. fänkålsolja

  fänkålsolja, eterisk olja som framställs genom extraktion (vattenångdestillation) av de torkade frukterna av fänkål.
 4. lågtemperaturfysik

  lågtemperaturfysik, studiet av egenskaper hos materien vid mycket låga temperaturer samt metoder att åstadkomma låga temperaturer.
 5. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (1992:859, definition omformulerad 2006) varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.

 6. Nikolaj Pirogov

  Pirogov, Nikolaj, 1810–81, rysk kirurg, anatom och pedagog.
 7. läkemedelsindustri

  läkemedelsindustri, gren inom kemiska industri som tillverkar läkemedel.
 8. Ethernet

  Ethernet, standard för datakommunikation på lokala datornät (LAN, local area network), utvecklad vid Xerox PARC ( Palo Alto Research Center) under 1970-talet.
 9. fetter

  fetter, fasta, halvfasta eller flytande viskösa produkter som erhålls från växt- eller djurceller.
 10. kylteknik

  kylteknik, tekniken att åstadkomma och utnyttja temperaturer som är lägre än omgivningens.