1. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 2. evakuering

  evakuering, framställning av vakuum (genom utpumpning av luft eller gas, t.ex. ur ett slutet rum eller ett instrument) eller utsugning av luft (frånluft) från bostadsrum etc.
 3. jordskred

  jordskred, snabb massrörelse i jordtäcket över en eller flera glidytor.
 4. evakuering

  evakuering är när man för bort till exempel människor och djur från en plats eftersom något farligt annars kan hända dem där.
 5. finska inbördeskriget

  finska inbördeskriget, väpnad kamp mellan borgerliga ”vita” och socialistiska ”röda” samhällsgrupper i Finland januari–maj 1918.

 6. Suezkrisen

  Suezkrisen, konflikten 1956 mellan Egypten, Israel, Storbritannien och Frankrike.

 7. Dunkerque

  Dunkerque, nederländska Duinkerke, engelska Dunkirk, tyska Dünkirchen, hamnstad vid Engelska kanalen i Hauts-de-France, nordligaste Frankrike.

 8. befolkningsomflyttningar

  befolkningsomflyttningar, medvetna handlingar från regeringen i ett land i syfte att tvinga eller med hårda metoder förmå etniska grupper eller andra befolkningskategorier att lämna sin hemort eller sitt land.
 9. Likud

  Likud, israeliskt politiskt parti.

 10. Frivilligkåren

  Frivilligkåren, egentligen Svenska frivilligkåren, finlandsfrivillig svensk militär under vinterkriget 1939–40.