1. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 2. myt

  myt, i religiöst språk en berättelse om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människans tillvaro och ger mening åt denna; det rör sig här om egentliga myter om världens skapelse och undergång, människans och samhällsordningens tillkomst, dödens och det ondas ursprung, frälsningen.
 3. agnosticism

  agnosticism, åsikten att vi inte vet om Gud finns eller ej; eller, mera allmänt, skepsis inför möjligheten att få svar på ”de eviga frågorna”.
 4. naturrätt

  naturrätt, rättslära enligt vilken det finns rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning och nedlagda i människans natur och som står över de lagar som stiftats av människor.
 5. evighetsträd

  evighetsträd, träd som vid skogsbruk lämnas kvar för att dö och brytas ned på naturlig väg.
 6. evighetsskruv

  evighetsskruv, snäcka , en i båda ändar lagrad axel med grova gängor, avsedd att driva ett snäckhjul.
 7. evighetskalender

  evighetskalender, populär benämning på olika slag av almanackor som kan användas för längre tid än ett år, under idealiserade förhållanden obegränsat.
 8. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).
 9. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 10. Max Weber

  Weber, Max, född 21 april 1864, död 14 juni 1920, tysk sociolog, filosof och nationalekonom; bror till Alfred Weber.