1. Max Weber

  Weber, Max, född 21 april 1864, död 14 juni 1920, tysk sociolog, filosof och nationalekonom; bror till Alfred Weber.

 2. Zeus

  Zeus, den antika grekiska religionens högste gud, son till titanerna Kronos och Rhea.

 3. reinkarnation

  reinkarnation eller själavandring innebär att när en människa dör så föds hon på nytt i en ny kropp.
 4. egyptisk konst

  egyptisk konst, i det forntida Egypten ett samhällsfenomen med helt andra funktioner än de som nu vanligen förknippas med begreppet konst.
 5. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.
 6. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 7. treenighetsläran

  treenighetsläran, teologisk teoribildning i de kristna kyrkorna, utvecklad kring tron att Gud är en, men samtidigt också Fader, Son och Ande – Gud är ”treenig” (äldre svenska ”trefaldig”).
 8. epos

  epos, den viktigaste kategorin i bunden form inom den äldre berättarkonsten, företrädd på flertalet håll där ett litteraturspråk utvecklats.
 9. alkemi

  alkemi är en lära om materien, där man tror att det går att omvandla oädla metaller till guld och silver.
 10. Pär Lagerkvist

  Lagerkvist, Pär, född 23 maj 1891, död 11 juli 1974, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1940, fil. hedersdoktor 1941, Nobelpristagare i litteratur 1951.