1. trosbekännelser

  trosbekännelser är mycket korta sammanfattningar av det allra viktigaste i en religion.
 2. alkemi

  alkemi är en lära om materien, där man tror att det går att omvandla oädla metaller till guld och silver.
 3. Krishna

  Krishna, hinduisk gudom.
 4. pyramid

  pyramid, antik grekisk benämning på en typ av fornegyptiska, främst kungliga gravmonument, komponenter i byggnadskomplex bestående av ett daltempel i öster, en processionsgång västerut till ett pyramidtempel vid foten av själva pyramiden.
 5. egyptisk religion

  egyptisk religion under faraonisk tid präglades helt av landets miljö.
 6. Edvard Munch

  Munch, Edvard, född 12 december 1863, död 23 januari 1944, norsk målare och grafiker, brorson till Peter Andreas Munch.
 7. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 8. haiku

  haiku [hajku], japansk versform, bestående av 17 mora, något missvisande översatt till stavelser.
 9. Gilgamesheposet

  Gilgamesheposet, det mest välkända av alla epos från det forntida Främre Orienten.
 10. Miguel de Cervantes

  Cervantes Saavedra, Miguel de, född troligen 29 september 1547, död 23 april 1616, spansk författare.