1. Java

  Java, objektorienterat programspråk, utvecklat av datortillverkaren Sun Microsystems Inc.
 2. exekvering

  exekvering, i datorsammanhang den process då ett datorprogram (eller en del av ett sådant) utförs av datorn.
 3. Pascal

  Pascal, programspråk för datorer, konstruerat i slutet av 1960-talet av Niklaus Wirth vid Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich.
 4. Android

  Android, operativsystem för mobiltelefoner, utvecklat inom Google sedan 2005.
 5. Lisp

  Lisp, programspråk för datorer, med inriktning på symbolisk databearbetning, skapat ca 1960 av John McCarthy vid MIT i USA.
 6. profiler

  profiler (engelska), profileringsverktyg, programvara för att undersöka vilka faktorer som påverkar ett datorprograms körningstid.
 7. flertrådsteknik

  flertrådsteknik, engelska multi-threading, datorteknik främst avsedd för att göra datorprogram snabbare.
 8. X86

  X86, familj processorarkitekturer baserade på Intels 8086-processor och huvudsakligen utvecklade och producerade av Intel.
 9. parallelldator

  parallelldator, dator där många beräkningsprocesser exekveras samtidigt genom fördelning på samverkande processorer enligt principen för parallellism.
 10. garbage collection

  garbage collection (engelska, ’skräpsamling’), i databehandlingssammanhang en process vid dynamisk minnesanvändning där tidigare utnyttjade minnesceller, som ej längre kan nås från det exekverande programmet, automatiskt identifieras och anges vara tillgängliga för återanvändning.