1. cybersäkerhet

  cybersäkerhet (engelska cyber security), tekniker, metoder och processer för att bevara och skydda digitala tillgångar från skador, attacker eller obehörig åtkomst.

 2. skivavbildning

  skivavbildning, datafil som är en exakt kopia av innehållet i ett lagringsmedium.
 3. tredje industriella revolutionen

  tredje industriella revolutionen, Industri 3.0 (engelska Industry 3.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av datorutveckling, digitalisering och automation.

 4. Hilberts problem

  Hilberts problem, tjugotre matematiska problem som David Hilbert formulerade i ett föredrag vid den internationella matematikerkongressen i Paris år 1900.
 5. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 6. exekution

  exekution [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: exekut-ion-en
  Svensk ordbok