1. fältbiologi

  fäl`tbiologi subst. ~n äv. ~en ORDLED: fält--bio-log-in
  Svensk ordbok
 2. fältgrå

  fäl`tgrå adj. ~tt, best. f. och plur. ~ el. ~a ORDLED: fält--grå
  Svensk ordbok
 3. fältförband

  fäl`tförband subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fält--för-band-et
  Svensk ordbok
 4. fältflygare

  fäl`tflygare subst. ~n äv. fältflygarn, plur. ~, best. plur. fältflygarna ORDLED: fält--flyg-ar-en
  Svensk ordbok
 5. brandbefäl

  bran`dbefäl subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: brand--be-fäl-et
  Svensk ordbok
 6. fältmarskalk

  fäl`tmarskalk subst. ~en ~ar ORDLED: fält--mar-skalk-en
  Svensk ordbok
 7. fältbiolog

  fäl`tbiolog subst. ~en ~er ORDLED: fält--bio-log-en
  Svensk ordbok
 8. samfällig

  sam`fällig adj. ~t ORDLED: sam--fäll-ig
  Svensk ordbok
 9. fälthare

  fäl`thare subst. ~n fältharar ORDLED: fält--har-en
  Svensk ordbok
 10. fälg

  fälg [fäl´j] subst. ~en ~ar ORDLED: fälg-en
  Svensk ordbok