1. fältmätning

  fäl`tmätning subst. ~en ~ar ORDLED: fält--mät-ning-en
  Svensk ordbok
 2. fältflaska

  fäl`tflaska subst. ~n fältflaskor ORDLED: fält--flask-an
  Svensk ordbok
 3. fältstudium

  fäl`tstudium subst. fältstudiet fältstudier ORDLED: fält--studi-et
  Svensk ordbok
 4. fältmässig

  fäl`tmässig adj. ~t ORDLED: fält-mäss-ig
  Svensk ordbok
 5. fälttecken

  fäl`ttecken subst. fälttecknet, plur. ~, best. plur. fälttecknen ORDLED: fält--teckn-et
  Svensk ordbok
 6. fältväbel

  fäl`tväbel subst. ~n fältväblar ORDLED: fält--väbl-ar
  Svensk ordbok
 7. fältkikare

  fäl`tkikare subst. ~n äv. fältkikarn, plur. ~, best. plur. fältkikarna ORDLED: fält--kik-ar-en
  Svensk ordbok
 8. fältskytte

  fäl`tskytte subst. ~t ORDLED: fält--skytt-et
  Svensk ordbok
 9. fälgkors

  fälgkors [fäl`j-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fälg--kors-et
  Svensk ordbok
 10. fältslag

  fäl`tslag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fält--slag-et
  Svensk ordbok