1. fältsparv

  fäl`tsparv subst. ~en ~ar ORDLED: fält--sparv-en
  Svensk ordbok
 2. militärbefälhavare

  militä`rbefälhavare subst. ~n äv. militärbefälhavarn, plur. ~, best. plur. militärbefälhavarna ORDLED: mil-it-är--be-fäl-hav-ar-en
  Svensk ordbok
 3. fältherre

  fäl`therre subst. ~n fältherrar ORDLED: fält--herr-en
  Svensk ordbok
 4. underbefäl

  un`derbefäl subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: under--be-fäl-et
  Svensk ordbok
 5. befälstecken

  befä`lstecken subst. befälstecknet, plur. ~, best. plur. befälstecknen ORDLED: be-fäls--teckn-et
  Svensk ordbok
 6. fälthöns

  fäl`thöns subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fält--höns-et
  Svensk ordbok
 7. tillfällighet

  till`fällighet subst. ~en ~er ORDLED: till--fäll-ig-het-en
  Svensk ordbok
 8. fälttåg

  fäl`ttåg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fält--tåg-et
  Svensk ordbok
 9. befälhavare

  befä`lhavare subst. ~n äv. befälhavarn, plur. ~, best. plur. befälhavarna ORDLED: be-fäl--hav-ar-en
  Svensk ordbok
 10. fältarbete

  fäl`tarbete subst. ~t ~n ORDLED: fält--arbet-et
  Svensk ordbok