1. fältskär

  fäl`tskär subst. ~en äv. ~n, ~er ORDLED: fält--skär-er
  Svensk ordbok
 2. fältrop

  fäl`trop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fält--rop-et
  Svensk ordbok
 3. fälttävlan

  fäl`ttävlan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas fälttävlingar ORDLED: fält--tävl-an
  Svensk ordbok
 4. överbefälhavare

  ö`verbefälhavare subst. ~n äv. överbefälhavarn, plur. ~, best. plur. överbefälhavarna ORDLED: över--be-fäl-hav-ar-en FÖRK.: ÖB
  Svensk ordbok
 5. samfällighet

  sam`fällighet subst. ~en ~er ORDLED: sam--fäll-ig-het-en
  Svensk ordbok
 6. tillfällig

  till`fällig adj. ~t ORDLED: till--fäll-ig
  Svensk ordbok
 7. befäl

  befä´l subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-fäl-et
  Svensk ordbok