1. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 2. avverkning

  avverkning, fällning och upparbetning av träd samt därmed sammanhängande arbeten.
 3. malmbildning

  malmbildning, geologisk process i eller på jordskorpan som leder till att metallhaltiga mineral bildas eller anrikas i sådan mängd att de bildar malm.
 4. Arvid Lindman

  Lindman, Arvid, född 19 september 1862, död 9 december 1936, industriledare och politiker (höger), statsminister 1906–11 och 1928–30.
 5. flis

  flis är små bitar av stammar, grenar och rötter från träd och buskar.
 6. lump

  lump, inom skogsbruket en till gagnvirke oduglig stamdel, dock ej topp, som avlägsnats från fällt träd.
 7. sjödy

  sjödy, dy , organogent sjösediment, huvudsakligen bestående av dysubstans, dvs. humusämnen vilka i löst form transporterats till sjön med markvattnet och fällts ut där.
 8. Sommar i P1

  Sommar i P1, program i Sveriges Radio, startat 1959 som Sommar på initiativ av dåvarande underhållningschefen Tage Danielsson, där inbjudna programvärdar pratar om fritt valda ämnen och spelar sin favoritmusik.

 9. Louis De Geer

  De Geer, Louis, 1854–1935, friherre, ämbetsman och politiker (liberal); jämför släktartikel De Geer.
 10. Canaan Banana

  Banana, Canaan, 1936–2003, zimbabwisk präst och politiker, president 1980–87.