1. lump

  lump, inom skogsbruket en till gagnvirke oduglig stamdel, dock ej topp, som avlägsnats från fällt träd.
 2. kubb

  kubb, sällskapsspel av kägelkaraktär med troligtvis gamla anor.
 3. Louis De Geer

  De Geer, Louis, 1854–1935, friherre, ämbetsman och politiker (liberal); jämför släktartikel De Geer.
 4. Jean-Pierre Bemba

  Bemba, Jean-Pierre, född 1962, kongolesisk (Kinshasa) politiker och rebelledare.

 5. alles tot

  alles tot, allstot, numera sällan förekommande rop eller hornsignal som vid jakt anger att villebråd har fällts.
 6. jaktdagbok

  jaktdagbok, jaktjournal, förs av en del intresserade jägare.
 7. jordarter

  jordarter, naturligt bildade avlagringar med lös struktur, dvs. utan sammanhållande kemiska bindningar mellan de fasta partiklarna.
 8. lavinbana

  lavinbana, lavinstråk , spår efter lavin som oftast utgörs av en eroderad lavinränna överst, och nedåt slutar i en blocktunga där material ansamlats.
 9. bråte

  bråte, tillfällig förskansning av träd som fällts och dragits samman, ofta i trånga vägpassager.
 10. sancta simplicitas

  sancta simplicitas (latin), ofta och ursprungligen som utrop, O, sancta simplicitas, O, heliga enfald.