1. brandgata

  brandgata kallar man ett område i en skog där man fällt träd för att hejda en skogsbrand.
 2. Dixie Chicks

  Dixie Chicks, amerikansk countrygrupp, sedan 1995 bestående av syskonen Emily Robison (född 1972) och Martie Maguire (född 1969) samt Natalie Maines (född 1974).

 3. landnam

  landnam, processen när människan övergick från att vara jägare, fiskare och samlare till att bli boskapsskötare och åkerbrukare, dvs. när man på allvar ”tog landet i besittning” (vilket i Nordeuropa kallas för landnam).
 4. jordarter

  jordarter, naturligt bildade avlagringar med lös struktur, dvs. utan sammanhållande kemiska bindningar mellan de fasta partiklarna.
 5. röjningsvirke

  röjningsvirke, träd som fällts genom beståndsvårdande utglesning av skog och som oftast inte kan utnyttjas ekonomiskt.
 6. fallsved

  fallsved, plats där barrskog fällts för svedning.
 7. sotning

  sotning, ett moment vid tillvaratagandet av framför allt fällt klövvilt som innebär att ändtarm, urinblåsa och, på handjur, testiklar och penis avlägsnas, djuret ”sotas”.
 8. träopal

  träopal, fossilt trä som förstenats genom att kiselsyrarika lösningar som cirkulerat i marken fällts ut i och ersatt träet i form av mineralet opal.
 9. Leander Engström

  Engström, Leander, 1886–1927, målare.
 10. exhalit

  exhalit, kemiskt sediment som fällts ut på havsbottnen från utströmmande heta lösningar i en vulkanisk miljö.