1. Leander Engström

  Engström, Leander, 1886–1927, målare.
 2. exhalit

  exhalit, kemiskt sediment som fällts ut på havsbottnen från utströmmande heta lösningar i en vulkanisk miljö.
 3. transportförbud

  transportförbud, ett 1940–44 gällande förbud att befordra vissa tidningar med posten, SJ eller privata trafikföretag.
 4. sats

  sats, centralt men mångtydigt begrepp inom logiken: a) språkligt uttryck som utsäger att något är fallet, t.ex. ”det regnar”; b) påstående, proposition, abstrakt begrepp som fyller rollen av meningen hos den språkliga satsen (den språkliga satsen ”det regnar” uttrycker t.ex. den abstrakta satsen att det regnar); c) fällt omdöme eller bevisat teorem, ”lärosats”, t.ex. Pythagoras sats.
 5. avtäkt

  avtäkt, rätt för jakträttsinnehavaren att, vid gripande på bar gärning, beslagta jaktvapen, ammunition, hund, motorfordon o.d. från den som olovligen jagar på hans område.
 6. nedsättning

  nedsättning, en form av magisk förgörelse som innebar att man under vissa riter grävde ner t.ex. plagg, hår och/eller naglar från en person som man ville skada.
 7. apophthegma

  apophthegma, pluralis apophthegmata, en sorts anekdot: ett kort, pregnant uttalande som fällts av en historisk person (eller bara lagts i hans mun) tillsammans med en kort inledande situationsbeskrivning.
 8. Japan

  Japan är ett örike i Stilla havet, utanför Asiens kust.

 9. Bulverket

  Bulverket, träfästning från tidig medeltid, belägen mitt i Tingstäde träsk på norra Gotland, undersökt av majoren E.A. Zetterling 1921–36.
 10. Törnsfall

  Törnsfall, församling i Linköpings stift, Västerviks kommun, Småland (Kalmar län); 639 invånare (2016).