1. Louis De Geer

  De Geer, Louis, 1854–1935, friherre, ämbetsman och politiker (liberal); jämför släktartikel De Geer.
 2. mina

  mina, en med tändanordning försedd sprängladdning, oftast innesluten i en behållare av plåt eller glasfiber.
 3. skogsbruk

  skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.
 4. jordarter

  jordarter, naturligt bildade avlagringar med lös struktur, dvs. utan sammanhållande kemiska bindningar mellan de fasta partiklarna.
 5. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 6. häst

  häst, tamhäst och vildhäst, Equus caballus, art i hovdjursfamiljen hästdjur.

 7. hundsport

  hundsport, fritidsverksamhet med hund.
 8. sjömalm

  sjö`malm subst. ~en ORDLED: sjö--malm-en
  Svensk ordbok
 9. fälla upp

  fälla upp´ verb fällde fällt, pres. fäller ORDLED: fäll-er SUBST.: uppfällande, uppfällning
  Svensk ordbok
 10. timmerstock

  timm`erstock subst. ~en ~ar ORDLED: timmer--stock-en
  Svensk ordbok